Športová psychológia

Psychológia športu je odbor aplikovanej psychológie, ktorý sa zaoberá tréningom, výkonnosťou športovca, osobnosťou trénera apod. Začala sa rozvíjať od 50. Rokov 20. storočia. Zaoberá sa i štúdiom vzťahu špecifických dispozícii športovca k športovému výkonu, zaoberá sa analýzou predpokladov úspešného výkonu.

Najčastejšie rozoberané problémy:

  • predštartové stavy
  • zhoršená schopnosť koncentrácie
  • nadmerné napätie / tréma
  • nezvládnuteľné emócie
  • zhoršenie vzťahov a komunikácie
  • pokles motivácie
sp