Kariérne poradenstvo

Kariérové poradenstvo stojí na pomedzí personálneho a psychologického poradenstva a koučingu. Je sprevádzaním klienta pri hľadaní nového povolania, či profesijného smerovania.

Kariérové poradenstvo zohľadňuje schopnosti , zručnosti človeka a motiváciu ako dôležitý aspekt. Pomáha objavovať a rozvíjať potenciál a zdroje ukryté v človeku . Prihliada i na osobnostné charakteristiky, hľadá súlad medzi pracovným svetom a osobnými preferenciami.
kp