mindstep
Michal Murárik
športový a poradenský psychlóg

Mentálny tréning a psychologická príprava športovcov

Podpora a príprava vrcholových aj hobby športovcov pri dosahovaní výkonov

Zisti viac

Vzdelávanie pre trénerov, rodičov a vzdelávanie klubov

Rozvoj dôležitých zručností v oblasti psychológie športu pre okolie športovca!

Zisti viac

Work in Balance - Life koučing, vyhorenie a stres

Sprevádzanie ťažkými situáciami v živote aj práci, nastavenie rovnováhy v živote aj v práci

Zisti viac
michal murarik mindstep psychologia

MICHAL MURÁRIK

"Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko vo svojom vnútri, túžbu, sen, víziu."

-Muhamad ali
wave
wave
wave""

Mentálny tréning a psychologická príprava športovcov

Podpora a príprava vrcholových aj hobby športovcov pri dosahovaní výkonov

Beginner, Hobby

Nemáš zo športu radosť? Nebaví ťa? Si večný začiatočník? Nedarí sa ti zlepšovať a dosiahnuť stanované ciele(schudnúť..., spevniť..., odbehnúť..., vydržať..., naučiť sa...atď.)? Si psychicky vyčerpaný? Máš pocit, že máš slabú vôľu a sebadisciplínu?


Ak si odpovedal áno na niektorú z týchto otázok, tak je program vhodný pre teba. Program je určený najmä ľudom začínajúcim so športom alebo hobby športovcom, ktorý sa pravidelne nezúčastňujú súťaží, prípadne majú cieľ zúčastniť sa, alebo prekonať seba samého. Cieľom programu je zvýšiť chuť do tréningu a nastaviť myseľ tak aby tréning poskytoval radosť a pomohol dosiahnuť osobné ciele. Po absolvovaní programu Beginer/Hobby by ste mali poznať základné techniky mentálneho tréningu, ktoré vám pomôžu zlepšovať sa efektívnejšie a bez extrémnej vôlovej námahy s rizikom zanechania športovej aktivity.


 • Úvodné zoznamovacie stretnutie, Analýza potrieb, dotazníky, tvorba plánu
 • Motivácia, Demotivácia, Ciele, Sebadisciplína
 • Tréning vôle, Zvyšovanie mentálnej odolnosti
 • Tréning koncentrácie, Zvládanie emócii
 • Sport in Balance, Radosť z športu, Energymanagement
 • + 1 účasť na tréningu, kedykoľvek počas trvania programu

  7x60 min, cena 230€

Race / Profi

Máš kolísavé výsledky? Nedarí sa ti podať na pretekoch výkon na ktorý máš natrénované? Robíš veľa chýb? Neveríš si? Strácaš chuť a motiváciu do tréningu? Máš trému a stres pred pretekmi, zápasom?


Ak si odpovedal áno na niektorú z týchto otázok, tak je program vhodný pre teba. Program je určený najmä skúseným športovcom, ktorý sa pravidelne zúčastňujú pretekov a majú ambíciu ašpirovať na popredné umiestnenia. Cieľom programu je pomôcť športovcovi zvýsiť mentálny výkon a dosahovať optimálne výsledky, ktoré zodpovedajú jeho aktuálnej výkonnosti. Po absolvovaní programu Race/Profi by mal športovec byť schopný podávať výsledky na ktoré má natrénované, psychicky zvládať tréningovú aj pretrkovú/zápasovy záťaž, optimálne sa koncentrovať a lepšie zvládať svoje myšlienky a emócie.


 • Úvodné zoznamovacie stretnutie, Analýza potrieb, dotazníky, tvorba plánu
 • Motivácia, Demotivácia, Ciele, Sebadisciplína
 • Tréning vôle, Zvyšovanie mentálnej odolnosti
 • Tréning koncentrácie, Zvládanie emócii, Sebavedomie
 • Príprava na preteky, Zvládanie predštartových stavov
 • Pretrénovanie, Prevencia vyhorenia, Energymanagment
 • +1 jedna účasť na tréningu alebo preteku/zápase kedykoľvek počas trvania programu

  6x60 min, cena 190€

Psychologická príprava na súťaž / zápas

Mnohí športovci dokážu podať výborný výsledok na tréningu, ale často to nedokážu preniesť do preteku alebo zápasu. Séria viacerých techník vám pomôže stať sa tzv. súťažným typom, ktorý dokáže svoj výkon počas súťaže dokonca ešte zlepšiť.


 • Modelovaný tréning, Handicapovaný tréning
 • Psychoregulácia predštartových stavov
 • Pretekový mindset
 • Optimálna aktivačná úroveň – optimálne nastavenie na súťaž
 • 4x60 min, cena 150€

Kognitívny tréning

Mozog totiž môžeme trénovať rovnako ako sval. tréning psychických/poznávacích schopností potrebných v športe. Štatistiky ukazujú, že dnešní mladí športovci sú zahltení modernými technológiami, ktoré znižujú ich kognitívne funkcie ako pozornosť / koncentrácia, pamäť. Takisto sa ukazuje, že dokážu horšie zvládať svoje emócie ako hnev, frustrácia, sklamanie z prehre a pod. Kognitívny tréning je súbor rôznych mentálnych techník aj postupov, ktoré ich naučím na zlepšenie týchto funkcií. Ich používanie im pomôže zlepšiť ich mentálny výkon nielen v športe ale aj v škole a bežnom živote.


  3x60 min, cena 120€

Mentálne programovanie

programovanie mysle. Spôsob myslenia nie je vrodený ale získaný / naučený. Počas športovej kariéry a života si osvojíme od okolia rôzne postoje / názory / reakcie, ktoré sú vlastne naše mentálne programy, podľa ktorých reagujeme. Niektoré sú pre športový výkon užitočné a pomáhajú športovcovi a niektoré mu škodia. Počas 3 stretnutí si rozoberieme viaceré oblasti a programy, ktoré sú pre výkon športovca neužitočné alebo škodlivé a pokúsime sa myslenie / postoje preprogramovať aby športovcovi pomáhali dosahovať lepší výkon.


3x60 min, cena 230€

trener
trener

Vzdelávanie pre trénerov, rodičov a vzdelávanie klubov

Rozvoj dôležitých zručností v oblasti psychológie športu pre okolie športovca

Prednášky a Workshopy pre trénerov

Prax ukázala, že aj tréneri sa potrebujú neustále vzdelávať aj v oblasti psychológie. Prednášky sú zamerané na témy komunikácia v tíme, komunikácia s rodičmi, motivácia športovcov a iné. Praktickým spôsobom si prejdeme aké sú rôzne nové trendy v oblasti športovej psychológie a mentálnej prípravy, rozoberieme si príklady z trénerskej praxe. Tréneri môžu počas prednášky veľa diskutovať a vymieňať si názory a skúsenosti. Cieľom je aby sa naučili nové techniky, ktoré môžu používať samostatne vo svojej trénerskej praxi.

Prednášky a workshopy pre rodičov

Aj rodičia čoraz častejšie výraznejším spôsobom zasahujú do športovej prípravy svojich detí. Preto prichádzajú rôzne kluby, kde sa chcú vzdelávať aj rodičia ako efektívne podporovať vlastné dieťa v športe. Prednášky majú vačšinou individuálne zadanie podľa témy, ktoré rodičia potrebujú. Najčastejšie témy sú ako byť užitočný pre dieťa v športe, ako motivovať/nedemotivovať svoje dieťa. Rodičia majú priestor veľa diskutovať a komunikovať svoje individuálne otázky, ktoré sú užitočné pre ich dieťa.

Dlhodobá spolupráca - šport

Balík 1 ročná spolupráca – najefektívnejšia spolupráca so športovým psychológom je spolupráca dlhodobá. Športový psychológ by nemal hasiť aktuálne problémy, ale systematickou pravidelnou prácou so športovcom predchádzať možným poklesom športového výkonu. Počas dlhodobej spolupráce je možné lepšie spoznať individuálne potreby športovca a pracovať tak efektívnejšie. Mnohé oblasti mentálneho tréningu si vyžadujú dlhodobé prácu, preto takáto forma prináša aj najlepšie výsledky.

Balík obsahuje

Stretnutia športovcom 60 min (osobne alebo online) cca. každé dva týždne
Možná práca s celým systémom: tréner, tím, rodičia – podľa dohody a potreby
Telefonické konzultácie max. 30 min – priebežne cca. 1 x týždenne
Účasť na súťažiach – 1 x mesačne

Cena dohodou. 3 mesačná skúšobná doba, platba potom na 3 mesiace dopredu

Balík polročná spolupráca

Stretnutia športovcom 60 min (osobne alebo online) cca. každé dva týždne
Možná práca s celým systémom: tréner, tím, rodičia – podľa dohody a potreby
Telefonické konzultácie max. 30 min – priebežne cca. 1 x týždenne
Účasť na súťažiach – 1 x mesačne

Cena dohodou. 3 mesačná skúšobná doba, platba vždy na 3 mesiace dopredu

work in balance
work in balance

Work in Balance - Life koučing, vyhorenie a stress

Sprevádzanie ťažkými situáciami v živote aj práci, nastavenie rovnováhy v živote aj v práci

O MNE

Vyhorenie

Cítite sa unavený, vôbec vás nebaví práca, ste podráždený na ľudí, nič sa vám nechce a máte odpor aj k jednoduchým činnostiam? Toto sú najčastejšie príznaky vyhorenia, ktoré netreba podceňovať.

Vyhorenie prebieha ako proces, ktorého varovné prejavy je dôležité neprehliadnuť. Objavujú sa emocionálne príznaky, príznaky v správaní, ako aj fyzické. Po štádiu nadšenia prichádza vytriezvenie, sklamanie a apatia. Konečné štádium je vyhorenie, emocionálna a telesná vyčerpanosť, odstup od ľudí, zníženie pracovného výkonu a strata osobného uspokojenia. Ak sa vyhorenie nerieši, môže prejsť do depresie.

Z mojich skúseností ako pracovného a organizačného psychológa sa dokážem vcítiť do situácii, ktoré klient prežíva a dokážem sa rýchlejšie napojiť na jeho potreby. Pracujem aj ako externý konzultant a kouč pre viaceré nadnárodné spoločnosti v oblasti zvládania stresu, psychickej odolnosti a manažmentu času, ktoré pomáhajú tvoriť lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov ako prevencia pred vyhorením.

3x60 min, cena 120€

Life koučing

„Život nemá zmysel, životu treba dať zmysel“ Carl Gustav Jung

Potrebujete si upratať v živote? Hľadáte zmysel života? Neviete aká je vaša životná cesta? Máte pocit, že nežijete ale len prežívate? Neviete kam smerujete?

Tak práve pre vás by mohol byť life koučing vhodný. Pomáha spraviť poriadok v živote. Nastaviť si vašu životnú cestu tak, aby ste sa neocitli v slepej uličke, z ktorej vedie len cesta späť a tá býva ťažká. V práci klientom využívam techniky life koučingu a naratívnej terapie, ktoré vychádzajú z princípu jedinečnosti každého človeka a preto hľadáme a kreujeme jedinečnú životnú cestu spolu s klientom. Výsledkom tejto práce je väčší pocit sebarealizácie, spokojnosti.

60min, cena 40€

Stres

Hoď sa do pohody:

Ste počas dňa v neustálom kolotoči úloh a povinností? Neviete vypnúť a relaxovať? Ste stále napätý a podráždený? Máte pocit, že je toho na vás veľa.

Práve pre vás je určený Program na zvládanie stresu, ktorý vám individuálne nastavím podľa vašich potrieb s využitím najnovších poznatkov o strese. Cieľom bude individuálny program, ktorý zohľadňuje vašu osobnosť, možnosti a schopnosti, ktorý vám pomôže ľahšie zvládať náročné obdobia a výzvy.

Typológia stresu. Akým spôsobom zvládate stres. Analýza stresových podnetov Analýza zlyhaní a „nášlapných mín“ pri zvládaní stresu Manažment stresových podnetov, Sebaorganizácia a manažment priorít a času Relaxácie, Meditácie, Dýchanie, Wim hof, Mindfulness cvičenie

4x60 min, cena 150€

Cenník

Služba Dĺžka trvania Cena
individuálna konzultácia 60 min 40€
Študenti 60 min 35€
Sociálne znevýhodnení 60 min 30 €
Balíky pre športovcov
Race/profi 7 7x60 min 230€
Beginner/Hobby 6x60 min 190€
Príprava na súťaž/zápas 4x60 min 150€
Kognitívny tréning 3x60 min 120€
Mentálne programovanie 3x60 min 120€
Balíky pre zamestnancov
Hoď sa do pohody 4x60 min 150€
Mentálna sila a vyhorenie 3x60min 120€
Športovci
Dlhodobá spolupráca 1 rok dohodou
Dlhodobá spolupráca 1/2 rok dohodou
Dlhodobá spolupráca 1/4 rok dohodou
wave

Môj prístup

Každý psychólog má svoj vlastný a osobitý štýl, čo je dobre, pretože každému klientovi vyhovuje niečo iné. Môj prístup vystihuje najmä ľudskosť a autenticita, kedže som v prvom rade človekom a až potom terapeutom. Pozerám sa na každého človeka ako na špecifickú osobnosť, ktorá potrebuje individuálny prístup a individuálne riešenie. Moja skúsenosť je taká, že to čo pomohlo jednému klientovi, druhému nemusí, dokonca niekedy môžu až uškodiť. Pracujem najmä na riešenie orientovaným prístupom vychádzajúceho zo Solution focused brief therapy a Brief coachingu, ktorý je krátkodobý a hľadá užitočné riešenia pre klienta. Tento prístup spadá patrí do systemického prístupu, ktorý pracuje s celým systémom, ktorý športovca, či už pozitívne alebo negatívne ovplyvňuje. Cieľom mojej práce je dosihnuť zmenu myslenia

Spôsoby práce

Osobné stretnutia – u mňa v kancelárii alebo v niekde v teréne

Online stretnutia – cez aplikácie napr. Watsapp, Zoom, MS Teams, Webex prípadne dohodou – využívame ich najmä pri cestovaní a zákaze stretávania, prípadne ak má klient bydlisko mimo Bratislavské kraja. Pri dodržaní podmienok ako zapnutá kamera, stabilné a rýchle internetové pripojenie, tiché miesto za chvíľu zabudnete, že ste on-line 🙂

Walkie talkie poradenstvo – U mňa nemusíte len sedieť. Niekomu to lepšie myslí pri chôdzi. Poradenstvo a terapia pri chôdzi napr. niekde v prírode.

Môj príbeh

Nakoľko využívam aj naratívny prístup, ktorý je charakteristický príbehmi a životnou cestou, tak by ste mali poznať aj môj životný príbeh. Pochádzam z mesta Púchov, kde som chodil aj na základnú školu a Gymnázium. Od malička ma rodičia viedli k športu a najmä lyžovaniu, ktorému som sa neskôr venoval aj na vrcholovej úrovni, kde som bol členom juniorskej aj mužskej reprezentácie. Po strednej škole som začal študovať na Fakulte telesnej výchovy a športu, nakoľko som chcel ostať pracovať v športe. Na škole som však pochopil, že sa chcem rozvíjať aj iným smerom – psychologickým, nakoľko ma to vždy lákalo a fascinovalo ako môže psychika ovplyvňovať výkon. Rozhodol som sa, že študovať aj psychológiu na Filozofickej Fakulte – odbor psychológia, pretože ma pracovne viac napĺňalo trénovať myseľ ako telo. Po skončení lyžiarskej kariéry v 25 rokoch som sa venoval 2 roky trénovaniu mladých lyžiarov aby som si vyskúšal aká je práca trénera, čo mi veľmi pomohlo aj v mojej terajšej práci športového psychológa. Keďže práca športového psychológa si vyžaduje praktický prístup, tak sa prihlásil do praktickejšieho vzdelávania, ktorým bol psychoterapeutický výcvik v Systemickej psychoterapii, kde som sa pod supervíziou učil a prakticky pracoval s klientami. Štúdium v oblasti športovej psychológie som si rozšíril rigoróznou skúškou a obhajobou výskumnej práce opäť na mojej Alma Mater FTVŠ UK v Bratislave aby som sa od roku 2011 mohol naplno venovať práci v tejto oblasti.

Môj príbeh

REFERENCIE

Viktória

Povedala by som to takto: Terapia a sedenia ma podnietili nie len o tom hovoriť, ale aj pracovať na sebe. Rady ktoré som dostala, som využila a stále využívam v praxi a posúvajú ma dopredu. Cieľ som dosiahla a moje myslenie sa zmenilo na lepšie a slobodnejšie. Môžem iba odporučiť, výsledok stojí zato!

Lenka

Spolupráca s pánom Murárikom mi v športe posunula hranice. Podarilo sa nám odstrániť bariéry, ktoré som mala, a taktiež som si usporiadala myšlienky a ciele. Na každom tréningu a preteku rady využívam a s výsledkami som spokojná.

MÉDIA

Oblasti pôsobenia

cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky - ŠPORTOVÝ PSYCHOLÓG

sportpsych.sk

PaeDr. Mgr. Michal Murárik

maxman-consultants.sk

Michal Murárik

Články

dennikn.sk

Chceš začať Športovať? Naučte mozog fungovať iným spôsobom, hovorí športový psychológ

dennikn.sk

Predstieral, že zastupuje Stredoafrickú republiku. Beckerov príbeh of Wimbledonu po bankrot

Videá

youtube.com

Sebapoznanie ako cesta k práci snov | MAXMAN ACADEMY Michal Murárik

youtube.com

Michal Murárik

KONTAKT

+421 907 722 681

Kozia 19, Bratislava